Javascript Kaynaklarının Entegrasyonu


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Veritabanından sorgu isteğini tamamlamak için kullanılan get() yöntemi yerine doğrudan tabloismi() biçiminde tanımlama yapabilirsiniz. Örnek: DB::users();"


ZN Framework'te vue, react, angular gibi js kütüphanelerini kullanabilmeniz mümkündür. Bu kütüphanelere ait uzak bağlantılı linkler aşağıdaki yapılandırma dosyasında yer almaktadır. Ve Bu linkleri temsil eden dizi anahtarlarını Import:: kütüphanesinde kullanarak sisteme dahil edebilirsiniz.

Dosya: Settings/CDNLinks.php

 

 

# Örnek Kullanım


Aşağıdaki örnekte vue kullanımı gösterilmiştir.

Görünüm: Views/VueExample/main.wizard.php
<html>
<head>
   @script('vue')
  <meta>
    <title>{{$title}}</title>,
  </meta>
</head>
<body>
<div id="app-4">
 <ol>
  <li v-for="todo in todos">
   [{ todo.text }]
  </li>
 </ol>
</div>

<script>
var app4 = new Vue
({
  el: '#app-4',
  data:
  {
    todos:
    [
      { text: 'Learn JavaScript' },
      { text: 'Learn Vue' },
      { text: 'Build something awesome' }
    ]
  }
})
</script>
</body>
Dikkat: Yukarıdaki örnekte vue data gönderimi için [{ data }] kullanıldığına dikkat edin. ZN'nin şablon sihirbazına ait {{ }} ayracı ile çakışmaması için böyle bir kullanıma gidilmiştir. Tabi ki js kütüphanesinin ayarlarından delimiter değerini değiştirilmediği sürece bu şekilde kullanılır.