Ayıklayıcı


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Sistem genelinde ortak kullanılanacak ajax yöntemlerinizi başlangıç kontrolcüsüne yazabilirsiniz."


Bu kütüphane kullanıldığı yer hakkında ayıklama yapmak yada bilgi almak amaçlı kullanılır.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-helpers

 

 

# Yöntemler


Debugger::current() : object
Debugger::parent(int $index = 1) : object
Debugger::output(scalar $type = 'array') : mixed

 

 

# Current


Bu yöntem kullanıldığı yer hakkında bilgi verir.

Parametreler

return object

Kullanımı

Dosya: Controllers/home.php
<?php namespace Project\Controllers;

use Debugger;

class Home extends Controller
{
  public function main()
  {
    output( Debugger::current() );
  }  
}
file => string '/var/www/html/Projects/Example/Controllers/home.php' ( length = 53 )
line => integer 9 ( length = 1 )
args => object
(
        0 => string 'test' ( length = 6 )
)
function => string 'main' ( length = 6 )
class => string 'Project\Controllers\Home' ( length = 26 )
type => string '::' ( length = 4 )
method => string 'Project\Controllers\Home::main()' ( length = 34 )
internalMethod => string 'Home::main()' ( length = 14 )

 

 

# Parent


Bu yöntem kullanıldığı yerin bir veya daha üst katmanı hakkında bilgi verir.

Parametreler

int $index = 1 Katman indisi.
return object

Kullanımı

Dosya: Controllers/home.php
<?php namespace Project\Controllers;

use Debugger;

class Home extends Controller
{
  public function main()
  {
    output( Debugger::parent() );
    output( Debugger::parent(2) );
    output( Debugger::parent(3) );
  }  
}
file => string '/var/www/html/Internal/Requirements/System/Kernel.php' ( length = 55 )
line => integer 146 ( length = 3 )
args => object
(
)
function => string 'run' ( length = 5 )
class => string 'ZN\Core\Kernel' ( length = 16 )
type => string '::' ( length = 4 )
method => string 'ZN\Core\Kernel::run()' ( length = 23 )
internalMethod => string 'Kernel::run()' ( length = 15 )

-------------------------------------------------------------------------
file => string '/var/www/html/Internal/Requirements/System/ZN.php' ( length = 51 )
line => integer 151 ( length = 3 )
args => object
(
)
function => string 'run' ( length = 5 )
class => string 'Project\Controllers\ZN' ( length = 24 )
type => string '::' ( length = 4 )
method => string 'Project\Controllers\ZN::run()' ( length = 31 )
internalMethod => string 'ZN::run()' ( length = 11 )

-------------------------------------------------------------------------
file => string '/var/www/html/zeroneed.php' ( length = 28 )
line => integer 44 ( length = 2 )
args => NULL ( length = 0 )
function => NULL ( length = 0 )
class => NULL ( length = 0 )
type => string '::' ( length = 4 )
method => string '::()' ( length = 6 )
internalMethod => string '::()' ( length = 6 )

 

 

# Output


Bu yöntem kullanıldığı yer ve katmanlarının tamamı hakkında bilgi almak için kullanılır.

Parametreler

scalar $type = 'array' Çıktı türü.
array Çıktı dizi türünde üretilir.
string Çıktıyı değişkene aktarmak için kullanılır.
id Dizinin id ile belirtilen elemanını yakalamak için kullanılır
return bject

Kullanımı

Dosya: Controllers/home.php
<?php namespace Project\Controllers;

use Debugger;

class Home extends Controller
{
  public function main()
  {
    output( Debugger::output() );
    output( Debugger::output(1) );
  }  
}
0 => array
(
        file => string '/var/www/html/Projects/Example/Controllers/home.php' ( length = 53 )
        line => integer 9 ( length = 1 )
        args => array
        (
                0 => string 'test' ( length = 6 )
        )
        function => string 'main' ( length = 6 )
        class => string 'Project\Controllers\Home' ( length = 26 )
        type => string '::' ( length = 4 )
        method => string 'Project\Controllers\Home::main()' ( length = 34 )
        internalMethod => string 'Home::main()' ( length = 14 )
)
1 => array
(
        file => string '/var/www/html/Internal/Requirements/System/ZN.php' ( length = 51 )
        line => integer 151 ( length = 3 )
        function => string 'run' ( length = 5 )
        class => string 'ZN\Core\Kernel' ( length = 16 )
        type => string '::' ( length = 4 )
        args => array
        (
        )
)
2 => array
(
        file => string '/var/www/html/zeroneed.php' ( length = 28 )
        line => integer 44 ( length = 2 )
        function => string 'run' ( length = 5 )
        class => string 'Project\Controllers\ZN' ( length = 24 )
        type => string '::' ( length = 4 )
        args => array
        (
        )
)
----------------------------------------------------------------------------------

file => string '/var/www/html/Internal/Requirements/System/ZN.php' ( length = 51 )
line => integer 151 ( length = 3 )
function => string 'run' ( length = 5 )
class => string 'ZN\Core\Kernel' ( length = 16 )
type => string '::' ( length = 4 )
args => object
(
)