Veri Kontrol Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Başlangıç kontrolcüsü tanımlayarak bu kontrolcüde yer alan kodların diğer tüm kontrolcüler için geçerli olmasını sağlayabilirsiniz."


Bu kütüphanenin amacı gelen verinin türüne uygunluğunu kontrol etmek için kullanılır. PHP'nin tanımlı is_*, filter_*, ctype_* fonksiyonlarının ve özel yöntemlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Bu kütüphane tüm kontrolleri içerecek şekilde genişletilmeye devam edecektir. Böylece istediğiniz kontrolü tam olarak nasıl yapacağınızın farkında olacaksınız.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları ile dahili gelmektedir kurulum gerektirmez.

↓ composer require znframework/package-zerocore

 

 

# Yöntemler


String software(Void)
Bool timezone(String $timezone)
Bool phpVersion(String $version = '5.2.4')
Bool import(String $file)
Bool url(String $url)
Bool email(String $email)
Bool realNumeric(Mixed $num = 0)
Bool declaredClass(String $class)
Bool hash(String $type)
Bool charset(String $charset)
Bool array(Mixed $var)
Bool __call(Mixed $var)

 

 

# Software (ZN >= 5.4.75)


Kullanılan sunucu yazılımının apache  yada nginx olup olmadığını verir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımlar

echo IS::software();
apache or nginx

 

 

# __Call (ZN > 5.0.0)


Tüm is_* metotları bu kütüphane ile birlikte kullanılabilir.

Parametreler

Mixed $var Kontrol edilecek değişken.
Return Bool

Kullanımlar

Aşağıda bazı yöntemlerin kullanımı gösterilmiştir.

TimeZone (ZN >= 5.1.0)

Verinin zaman bölgelerinden biri olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::timeZone('Europe/Istanbul')
true
echo IS::timeZone('Asia/Istanbul')
false

PHPVersion (ZN >= 5.0.0)

Verinin PHP_VERSION değerinden küçük olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::phpVersion('5.3.0');
true
echo IS::phpVersion('7.1.8');
false

Import (ZN >= 5.0.0)

Verinin daha önce include edilmiş dosya olup olmadığına bakar.

echo IS::import('zeroneed.php');
true
echo IS::import('abc.txt');
false

URL (ZN >= 5.0.0)

Verinin geçerli URL bilgisi olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::url('http://example.com');
true
echo IS::url('example.com');
false

Email (ZN >= 5.0.0)

Verinin geçerli E-posta bilgisi olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::email('robot@znframework.com');
true
echo IS::url('robot@znframework');
false

Char (ZN >= 5.0.0)

Verinin çıktılanabilir olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::char('example');
true
echo IS::char([]);
false

RealNumeric (ZN >= 5.0.0)

Verinin gerçek sayı olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::realNumeric(10);
true
echo IS::realNumeric('10');
false

DeclaredClass (ZN >= 5.0.0)

Verinin daha önce dahilen sınıf olup olmadığını kontrol eder.

$get = DB::get('tableName');

echo IS::declaredClass('DB');
true
echo IS::declaredClass('Pagination');
false

Hash (ZN >= 5.0.0)

Verinin geçerli şifreleme algoritmalarından biri olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::hash('md5');
true
echo IS::hash('sha10');
false

# Charset (ZN >= 5.0.0)

Verinin geçerli karakter setlerinden biri olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::charset('utf-8');
true
echo IS::charset('utf-9');
false

Alnum (ZN >= 5.0.0)

Alfa sayısal karakter kontrolü yapar. Yani veri ya alfabetik karakterlerden, sayılardan ya da her ikisinden olmalıdır.

echo IS::alnum('example5');
true
echo IS::alnum('example 5');
false

Alpha (ZN >= 5.0.0)

Alfabetik karakter kontrolü yapar.

echo IS::alpha('example');
true
echo IS::alpha('example5');
false

Digit (ZN >= 5.0.0)

Rakam kontrolü yapar.

echo IS::digit(10);
true
echo IS::digit('10a');
false

xDigit (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece 16'lık karakterlerden oluşmalıdır. Yani a, b, c, d, e, f ve 0-9 arası karakterlerden oluşabilir.

echo IS::xdigit('AABB10');
true
echo IS::xdigit('AAZZ10');
false

Punct (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece alfa sayısal veya boşluk olmayan karakterler içerebilir.

echo IS::punct('##$');
true
echo IS::punct('#A10$');
false

Graph (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece boşluk karakteri haricindeki yazdırılabilir karakterlerden oluşmalıdır. Yani \r, \t gibi karekterler kullanılamaz.

echo IS::graph('zeroneed5');
true
echo IS::graph('zero need 5');
false

Print (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece yazdırılabilir karakterlerden oluşmalıdır. Yani \r, \t gibi karekterler kullanılamaz.

echo IS::print('zero need 5');
true
echo IS::print("zero\tneed");
false

Lower (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece küçük harflerden oluşmalıdır.

echo IS::lower('znframework');
true
echo IS::lower('zn framework');
false

Upper (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece büyük harflerden oluşmalıdır.

echo IS::lower('ZERONEED');
true
echo IS::lower('ZERO NEED');
false

Space (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece boşluk karakterlerinden oluşmalıdır.

echo IS::space(" \n\t");
true
echo IS::space("\n ZN");
false

Cntrl (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece denetim karakterlerinden oluşmalıdır. Yani \x karaketerlerinden oluşmalıdır.

echo IS::cntrl("\n\t");
true
echo IS::cntrl("\n ");
false

NAN (ZN >= 5.0.0)

Bir değerin bir sayı olmadığını bulur.

echo IS::nan(NAN);
true
echo IS::nan(10);
false

Dir (ZN >= 5.0.0)

Verinin dizin olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::dir(VIEWS_DIR);
true
echo IS::dir('Example');
false

File (ZN >= 5.0.0)

Verinin dosya olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::file(VIEWS_DIR . 'home/main.php');
true
echo IS::dir(VIEWS_DIR);
false